Tabák a zdraví II

Tabák a zdraví II

Datum publikace 31. 01. 2021 Revidováno 22. 05. 2022
Akreditace ČLK: 107010 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Dozvíte se o zásadním vlivu kouření na vznik a léčbu psoriázy, o komorbiditách i o vlivu kouření na účinnost biologické léčby. Seznámíte se s riziky kouření u pacientek ve fertilním věku a s důležitostí edukace těhotných. Probereme i poznatky o vlivu tabáku a kouření e-cigaret na sliznici dutiny ústní, vznik malignit dutiny ústní i význam stomatologa při mezioborové spolupráci.
Získáte také informace o preskripci vázané na nekuřáctví. Znáte kritéria pro úhradu z prostředků veřejného pojištění u kuřáků?

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám