Autor: MUDr. Eva Klimovičová, MUDr. Markéta Janovská, MUDr. Milada Šípková, MUDr. Jan Hugo Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Akreditace: ČLK: 107010 ( 4 kredity ) Datum publikace: 31. 01. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 05. 2022

Léčba závislosti na tabáku z pohledu různých specializací

Zveme Vás ke studiu kurzu nabitého informacemi o závislosti na tabáku z pohledu různých specializací. Hned v první přednášce MUDr. Jana Huga na téma Kouřenípsoriáza se dozvíte o zásadním vlivu kouření na vznik a léčbu psoriázy, na vznik komorbidit i na ovlivnění účinnosti biologické léčby.  Rizika kouření u pacientek ve fertilním věku z pohledu gynekologa pak představí MUDr. Eva Klimovičová. Zjistíte, jak důležitá je edukace a motivace pacientek a že mezi negativní důsledky kouření patří nejen infertilita, sterilita, ale také vyšší výskyt mimoděložního těhotenství či častější malformace plodu. V další prezentaci MDDr. Markéty Janovské probereme poznatky o vlivu tabákukouření e-cigaret na sliznici dutiny ústní, vznik malignit dutiny ústní i význam stomatologa při mezioborové spolupráci. Praktické téma, kterým je preskripce vázaná na nekuřáctví a omezení úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění u kuřáků, představí MUDr. Milada Šípková. Znáte kritéria pro úhradu z prostředků veřejného pojištění u kuřáků? Věděli jste, že kouření snižuje účinnost biologické léčby? Nebo jakým způsobem může kouření cigaret ovlivnit zdraví parodontu? Podívejte se na problematiku závislosti na tabáku komplexně, pohledem pneumologa, gynekologa i dermatologa. Využijte možnosti studovat tento kurz na EUNI.cz.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám