Autor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Akreditace: ČLK: 107011 ( 4 kredity ) Datum publikace: 31. 01. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 05. 2022

Léčba závislosti na tabáku z pohledu praxe

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku připravuje update doporučených postupů. Nejen o tom, ale i o harm reduction – tedy nikotinu v různých formách, například v podobě e-cigaret, dále o zdravotním riziku kouření, návykovosti a v neposlední řadě o léčbě kuřáků s COVID-19 hovoří v přednášce na téma Aktuality v léčbě závislosti na tabáku prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Snížení chuti na nikotin nebo odvyknutí kouření je u kuřáků cílem léčby. Poznejte detailně problematiku léčby závislosti na tabáku nebo alternativ k nikotinu ze spalovaného tabáku. V přednášce je rozebráno také téma e-cigaretkouření v souvislosti s onemocněním COVID-19. V další části kurzu hovoří RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., o vlivu nekuřáckého prostředí na hospitalizace pro akutní koronární syndrom. Poznejte, jak zásadní vliv má toto prostředí na hospitalizace pro akutní koronární syndrom, infarkt myokardu i astma. Program včasného záchytu karcinomu plic, který bude realizován na podkladě studie NELSON1, pak představí prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Informujte se o programu včasného záchytu plicního karcinomu. Dozvíte se, jaký je navržený algoritmus programu časného záchytu karcinomu plic i co je cílem screeningu. Těší nás, že Vám můžeme ke studiu nabídnout cyklus hned tří kurzů věnovaných problematice tabáku a zdraví. Na problém kuřáctví se tak podíváme z různých úhlů pohledu.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

 

Zdroj:
1. De Koning HJ, et al, NEJM 2020.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Onemocnění centrální nervové soustavy Diagnostika a terapie závrativých stavů
(Ménièrův syndrom, tinnitus)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám