Rezistentní hypertenze v klinické praxi

Rezistentní hypertenze v klinické praxi

Datum publikace 21. 12. 2020 Revidováno 07. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115404 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Hypertenzí rezistentní na léčbu v současné době rozumíme stav, kdy doporučená léčba nedokáže snížit hodnoty krevního tlaku (TK) v ordinaci lékaře na méně než 140/90 mm Hg a nedostatečná kontrola hypertenze je potvrzena ambulantní monitorací krevního tlaku nebo měřením TK v domácích podmínkách. Rezistentní hypertenze je velkým terapeutickým problémem nejen v ambulancích pro léčbu hypertenze, ale i v ambulancích praktických lékařů a specialistů. V klinické praxi je důležité odlišit od rezistentní hypertenze stavy tzv. pseudorezistence a vyvarovat se chyb v kombinační terapii. Seznamte se s doporučenou medikamentózní léčbou, prevalencí, vlivem pseudorezistentní hypertenze nebo s tím, kdy přidat do kombinace spironolakton. Studie PATHWAY-2 sledovala účinek spironolaktonu oproti placebu, bisoprololu a doxazosinu v souvislosti s nastavením optimální léčby hypertenze rezistentní na léky. Zjistěte, co prokázaly výsledky studií ASCOT i PATHWAY-2.1,2 Poznejte příčiny, prevalenci, farmakologickou i nefarmakologickou léčbu tohoto onemocnění a mnoho dalšího v novém e-learningovém kurzu Rezistentní hypertenze v klinické praxi, jehož autorem je prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Literatura:
1. Williams B, MacDonald TM, Morant S, et al. The British Hypertension Society's PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet 2015;386:2059–2068.
2. Chapman N, Dobson J, Wilson S, et al.; Anglo-Scandinavian cardiac Outcomes Trial Investigators. Effect of spironolactone on blood pressure in subjects with resistant hypertension. Hypertension 2007;49:839–845.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám