Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi

Autor: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Akreditace: ČLK: 105802 ( 2 kredity ) Datum publikace: 29. 01. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 10. 03. 2022

Zveme Vás ke studiu kurzu zaměřeného na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Víme, že řada nežádoucích účinků je velice dobře zvládnutelná. Přesto je znalost toxicity nejen cytostatik, ale i přípravků biologické léčby zcela zásadní. Paliativní léčba kolorektálního karcinomu je založena na systémové terapii. Ta s sebou ovšem nese výskyt nežádoucích účinků, které mohou trápit až 40 % pacientů. Pojďte si proto připomenout to nejdůležitější. Seznamte se s projevy kožní, hematologické i neurologické toxicity a s jejich řešením, s léčbou hand-foot syndromu či se strategií léčby stop and go a s dalšími praktickými informacemi včetně kazuistiky pacienta s projevy nežádoucích účinků léčby kolorektálního karcinomu. Vysvětlíme si, jak řešit toxicitu 5-FU, oxaliplatiny, irinotekanu nebo toxicitu při léčbě přípravky biologické léčby, jako jsou anti-EGFR a anti-VEGF terapie. Studijní materiál přináší praktické informace včetně kazuistiky pacienta s kolorektálním karcinomem, u kterého se objevily nežádoucí účinky léčby nejen v podobě hematologické, GIT a neurologické toxicity, ale také kožní toxicity či arteriální hypertenze. Jaký byl postup terapie u tohoto pacienta, se dozvíte v e-learningovém kurzu Metastatický kolorektální karcinom. Management nežádoucích účinků v klinické praxi. Autorkou studijního materiálu je doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám