Očkování, úloha všeobecné a dětské sestry

Očkování, úloha všeobecné a dětské sestry

Datum publikace 15. 02. 2021 Revidováno 07. 07. 2023
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 34/2024

Co se v kurzu naučíte

Zveme Vás ke studiu e-learningového kurzu o očkování z pohledu všeobecné a dětské sestry. Probereme povinné i nepovinné očkování, organizaci a zodpovědnost za očkování i administraci vakcín, řešení nežádoucích reakcí i pravidla očkování proti chřipce a pertusi a mnoho dalšího. Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolané bakterií Haemophilus influenzae typu B, spalničky, zarděnky, příušnice – to vše jsou onemocnění, proti kterým jsou děti v ČR povinně očkovány. Která jsou nepovinná očkování hrazená zdravotní pojišťovnou a jak zorganizovat očkování v ordinaci praktického lékaře? Získejte přehled o problematice očkování z pohledu všeobecné sestry a připomeňte si zásadní pravidla vakcinace v ČR u dětí a dospělých. Dozvíte se například, jak komunikovat s tzv. odmítači vakcín, jak skladovat a likvidovat vakcíny nebo kdy a koho očkovat proti chřipce a pertusi. Zjistíte, kdy hlásit postvakcinační reakce na SÚKL a kdy nikoli. Kurz je přehledem toho, co by měla každá všeobecná sestra o očkování vědět. Studujte na EUNI.cz e-learningový kurz Očkování, úloha všeobecné a dětské sestry, jehož autorkou je Mgr. Helena Marcinková.

Kurz získal souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením do systému celoživotního vzdělávání.

Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám