Očkování - úloha všeobecné a dětské sestry

Očkování - úloha všeobecné a dětské sestry

Autorka kurzu Mgr. Helena Marcinková Zobrazit
Datum publikace 15. 02. 2021 Revidováno 22. 06. 2022
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 289/2022

Co se v kurzu naučíte

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolané bakterií Haemophilus influenzae typu B, spalničky, zarděnky, příušnice – proti všem těmto nemocem jsou děti v České republice povinně očkovány. Co patří mezi nepovinné hrazené očkování a jak zorganizovat vakcinaci v ordinaci praktického lékaře?
Získejte přehled o problematice očkování z pohledu všeobecné sestry a připomeňte si zásadní pravidla vakcinace v ČR u dětí a dospělých.


Kurz získal Souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením do systému celoživotního vzdělávání.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám