Očkování - úloha všeobecné a dětské sestry

Autor: Mgr. Helena Marcinková Garant: Mgr. Helena Marcinková Souhlasné stanovisko ČAS: ČAS: 289/2022 Datum publikace: 15. 02. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 06. 2022

Zveme Vás ke studiu e-learningového kurzu o očkování z pohledu všeobecné a dětské sestry. Probereme povinné i nepovinné očkování, organizaci a zodpovědnost za očkování i administraci vakcín, řešení nežádoucích reakcí i pravidla očkování proti chřipce a pertusi a mnoho dalšího. Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolané bakterií Haemophilus influenzae typu B, spalničky, zarděnky, příušnice – to vše jsou onemocnění, proti kterým jsou děti v ČR povinně očkovány. Která jsou nepovinná očkování hrazená zdravotní pojišťovnou a jak zorganizovat očkování v ordinaci praktického lékaře? Získejte přehled o problematice očkování z pohledu všeobecné sestry a připomeňte si zásadní pravidla vakcinace v ČR u dětí a dospělých. Dozvíte se například, jak komunikovat s tzv. odmítači vakcín, jak skladovat a likvidovat vakcíny nebo kdy a koho očkovat proti chřipce a pertusi. Zjistíte, kdy hlásit postvakcinační reakce na SÚKL a kdy nikoli. Kurz je přehledem toho, co by měla každá všeobecná sestra o očkování vědět. Studujte na EUNI.cz e-learningový kurz Očkování, úloha všeobecné a dětské sestry, jehož autorkou je Mgr. Helena Marcinková.

Kurz získal souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením do systému celoživotního vzdělávání.

Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Nádorová onemocnění Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám