Biotika ve výživě kojenců - nové trendy

Biotika ve výživě kojenců - nové trendy

Autor kurzu prim. MUDr. Jan Boženský Zobrazit
Datum publikace 03. 03. 2021 Revidováno 07. 03. 2022
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 122/2022

Co se v kurzu naučíte

Výživa kojenců, vývoj střevního mikrobiomu, probiotika, zdravé střevo a jeho vliv na kognitivní vývoj dítěte – to všechno jsou témata, o kterých je dobré mít přehled. Studijní materiál přináší vysvětlení teorie časné imunologické tolerance – tzv. imunologického okna. Dozvíte se vše o biotikách a o tom, co mezi ně patří. Poznáte zásadní význam probiotických oligosacharidů, laktózy a mastných kyselin. Pochopíte roli dysbiózy a porozumíte jejím důsledkům? Poznáte vliv prvních 1 000 dnů života člověka, jež představují kritickou periodu pro vznik a rozvoj zdravé střevní mikrobioty, i principy alergie na bílkovinu kravského mléka. Součástí materiálů jsou závěry pro praxi a přednáška o kojeneckých mlécích z pohledu legislativy.

Kurz získal Souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením do systému celoživotního vzdělávání

U tohoto kurzu potvrzuje SKSaPA sestrám a porodním asistentkám kredity podle úspěšnosti v závěrečném testu (AD test).

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám