Cytogenomické vyšetření v diagnostice myelodysplastických syndromů (MDS)

Autor: doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. Garant: prof. MUDr. Jaroslav Čermák ,CSc. Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 04. 03. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 05. 04. 2022

Cytogenetické metody představují obrovský pokrok v diagnostice a léčbě hematologických malignit. Zlatým standardem v diagnostice myelodysplastického syndromu (MDS) je konvenční cytogenetické vyšetření založené na mikroskopické analýze struktury a počtu chromozomů. Seznamte se s postupem tohoto vyšetření v novém e-learningovém kurzu zaměřeném na diagnostiku myelodysplastických syndromů (MDS). Autorka kurzu doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc., se ve videoprezentaci věnuje jak praktické části cytogenetické analýzy, tak i teorii v podobě vysvětlení pojmů nebo interpretaci získaných výsledků. Představíme si cytogenetické vyšetření krok za krokem – od odběru vzorku přes chemickou úpravu a kultivaci až po samotnou analýzu karyotypu. Paní docentka vysvětluje nejen postup konvenčního cytogenetického vyšetření, ale také dalších metod, jako je fluorescenční in situ hybridizace (FISH), mFISH nebo mBAND, které slouží k detailnější cytogenetické analýze. Mějte přehled o aktuálních možnostech cytogenetického vyšetření, které slouží ke stanovení diagnózy, k upřesnění prognózy, určení klonality, ale také k výběru vhodné léčby, k monitorování účinnosti terapie nebo k časnému záchytu relapsu onemocnění.

Akreditovaný test: 2-4 kredity

 

Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Gynekologická onemocnění a porodnictví Život ohrožující krvácení v porodnictví
Onemocnění krve a krvetvorného systému Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - management koagulace na jednotce intenzivní péče
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám