Sekvenční léčba BRAF mutovaného lokálně pokročilého nebo metastazujícího melanomu

Sekvenční léčba BRAF mutovaného lokálně pokročilého nebo metastazujícího melanomu

Datum publikace 25. 05. 2021 Revidováno 07. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115437 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu na téma Sekvenční terapie v léčbě maligního melanomu, jehož autorem je MUDr. Eugen Kubala. V průběhu posledních deseti let se portfolio možností pro terapii maligního melanomu významně rozšířilo. Je dobré si uvědomit, že až 50 % pacientů s melanomem nese mutaci BRAF. Naději na delší přežití přináší právě pro tyto pacienty s maligním melanomem sekvenční terapie. Prezentace seznamuje s významem mutace BRAF. Poznáme, co rozhoduje o volbě sekvence léčby u BRAF V600 mutovaného lokálně pokročilého a metastazujícího melanomu či jak je řízena patogeneze melanomu. Obsah kurzu přináší rozhodující kritéria pro léčbu BRAF mutovaného melanomu, výsledky klinických studií KEYNOTE-0061 a CheckMate 0672, možné léčebné přístupy podle rizika onemocnění i přítomnosti metastáz v CNS. V současné době probíhají randomizované studie, které mají prokázat výsledky nepřímých retrospektivně prováděných srovnání cílené léčby a imunoterapie u pacientů s pokročilým metastatickým melanomem s mutací BRAF-V600. Očekávané výsledky těchto studií by měly konečně vyjasnit otázku týkající se optimální terapie sekvenční léčby u melanomu s mutací BRAF-V600. Jak vyplývá z modelových případů a doporučení ESMO, je nutné léčbu individualizovat a na základě dalších prediktorů stanovit terapii šitou na míru pro konkrétního pacienta.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Zdroj:
1. Robert C, et al. Lancet Oncol 2019;20:1239–1251.
2. Larkin J, et al. N Engl J Med 2019:381:1535–1546.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám