Autor: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Garant: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Akreditace:  ČLK: 101657 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 22. 03. 2021

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu, který je věnován problematice léčebné strategie metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) a jehož autorkou je doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA. Správně indikovaná léčba má velký dopad na kvalitu života pacientů. Seznamte se proto s nejnovějšími postupy, strategií v léčbě i s výsledky klinických studií zaměřených na léčbu mHSPC. Vysvětlíme si, jak radioterapie prostaty ovlivňuje celkové přežití pacientů, a připomeneme si aktuální léčebné možnosti i současné indikace k terapii. Prozradíme, co je dobré při volbě správné terapie zvážit. Pacientům v dobrém celkovém stavu (ECOG 0–1) s metastatickým (M1) hormonálně senzitivním karcinomem prostaty by měla být nabídnuta možnost doplnění androgen deprivační terapie chemoterapií docetaxelem nebo hormonálními preparáty druhé generace. Kurz přináší také další doporučení pro volbu léčebné strategie s ohledem na kvalitu života pacientů i informace o toxicitě a nežádoucích účincích léčby. Mějte přehled o zásadních výsledcích klinických studií z poslední doby. Postupy a doporučení v této indikaci jsou prezentovány také v aktuální verzi Modré knihy. Dozvíte se o možnostech androgen deprivační léčby, proč indikovat LHRH místo antiandrogenů nebo jaký přínos představuje přidání docetaxelu k ADT. Mějte přehled o závěrech z klinických studií se systémovou léčbou pacientů s mHSPC.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám