Strategie v léčbě mHSPC

Strategie v léčbě mHSPC

Datum publikace 22. 03. 2021 Revidováno 07. 04. 2023

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu, který je věnován problematice léčebné strategie metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) a jehož autorkou je doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA. Správně indikovaná léčba má velký dopad na kvalitu života pacientů. Seznamte se proto s nejnovějšími postupy, strategií v léčbě i s výsledky klinických studií zaměřených na léčbu mHSPC. Vysvětlíme si, jak radioterapie prostaty ovlivňuje celkové přežití pacientů, a připomeneme si aktuální léčebné možnosti i současné indikace k terapii. Prozradíme, co je dobré při volbě správné terapie zvážit. Pacientům v dobrém celkovém stavu (ECOG 0–1) s metastatickým (M1) hormonálně senzitivním karcinomem prostaty by měla být nabídnuta možnost doplnění androgen deprivační terapie chemoterapií docetaxelem nebo hormonálními preparáty druhé generace. Kurz přináší také další doporučení pro volbu léčebné strategie s ohledem na kvalitu života pacientů i informace o toxicitě a nežádoucích účincích léčby. Mějte přehled o zásadních výsledcích klinických studií z poslední doby. Postupy a doporučení v této indikaci jsou prezentovány také v aktuální verzi Modré knihy. Dozvíte se o možnostech androgen deprivační léčby, proč indikovat LHRH místo antiandrogenů nebo jaký přínos představuje přidání docetaxelu k ADT. Mějte přehled o závěrech z klinických studií se systémovou léčbou pacientů s mHSPC.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám