Strategie léčby mHSCP

Strategie léčby mHSCP

Autorka kurzu doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Zobrazit
Datum publikace 22. 03. 2021 Revidováno 07. 04. 2022
Akreditace ČLK: 106245 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Seznamte se s nejnovějšími postupy, strategií v léčbě i s výsledky klinických studií zaměřených na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC). Vysvětlíme si, jak radioterapie prostaty ovlivňuje celkové přežití pacientů, a připomeneme si aktuální léčebné možnosti i současné indikace. Prozradíme, co je dobré při volbě správné terapie zvážit. Pacientům v dobrém celkovém stavu (ECOG 0–1) s metastatickým (M1) hormonálně senzitivním karcinomem prostaty by měla být nabídnuta možnost doplnění androgen deprivační terapie chemoterapií docetaxelem nebo hormonálními preparáty druhé generace. Jaká jsou další doporučení pro volbu léčebné strategie s ohledem na kvalitu života pacientů a nežádoucí účinky léčby, se dozvíte v tomto kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám