Úvod do adjuvantní terapie pro dermatology

Úvod do adjuvantní terapie pro dermatology

Autor kurzu MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 25. 05. 2021 Revidováno 23. 05. 2022
Akreditace ČLK: 107003 (2 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Správně indikovaná adjuvantní léčba má velký dopad na kvalitu života pacientů. I přes účinnost adjuvantní terapie dojde u téměř 50 % pacientů s maligním melanomem k relapsu onemocnění. Proto je dobré vědět nejen o léčebných možnostech, ale i o klíčových datech z klinických studií. Kurz přináší informace o tom, u kterých pacientů má význam indikovat adjuvantní terapii nebo jak postupovat v případě relapsu onemocnění. V přednášce odpovíme na otázky zaměřené na vliv mutace BRAF, nežádoucí účinky terapie nebo na význam exprese PD-L1 jako markeru. Důležitost multioborové spolupráce je při řízení léčby pacientů s maligním melanomem naprosto zásadní. Poznejte proto problematiku adjuvantní terapie maligního melanomu z komplexního úhlu pohledu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám