Úvod do adjuvantní terapie pro dermatology

Úvod do adjuvantní terapie pro dermatology

Datum publikace 25. 05. 2021 Revidováno 08. 05. 2024
Akreditace ČLK: 116452 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice adjuvantní terapie maligního melanomu nejen pro dermatology, jehož autorem je MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Správně indikovaná adjuvantní léčba má velký dopad na kvalitu života pacientů s maligním melanomem. I přes účinnost adjuvantní terapie dojde u téměř 50 % pacientů s maligním melanomem k relapsu onemocnění. Proto je dobré vědět nejen o léčebných možnostech, ale i o klíčových datech z klinických studií. Obsah kurzu přináší informace o tom, u kterých pacientů má význam indikovat adjuvantní terapii nebo jak postupovat v případě relapsu onemocnění. V přednášce odpovíme na otázky zaměřené na vliv mutace BRAF, nežádoucí účinky terapie nebo na význam exprese PD-L1 jako markeru. Důležitost multioborové spolupráce je při řízení léčby pacientů s maligním melanomem naprosto zásadní. Poznejte proto problematiku adjuvantní terapie maligního melanomu z komplexního úhlu pohledu. Adjuvantní léčba je indikována u pacientů bez prokazatelných metastáz. Jaká jsou pravidla a aktuální možnosti použití této terapie? Seznamte se s přehledem léčebných možností i se zásadními daty z klinických studií CheckMate 238, KEYNOTE-054, COMBI-AD a dalších.1–3 Jaká jsou kritéria pro podání adjuvantní terapie u pacientů s maligním melanomem? Nejen na tuto otázku odpovíme v tomto e-learningovém kurzu elektronické univerzity EUNI.


Spustit kurz

Zdroj:

  1. Weber J, et al. Presented at ESMO 2019; abstract 2801.
  2. Eggermont AMM, et al. Presented at AACR 2018.
  3. Dummer R, et al. N Engl J Med 2020;383:1139–1148.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám