Léčba hypertenze zblízka i na dálku

Autor: MUDr. Eva Kociánová Garant: MUDr. Eva Kociánová Akreditace:  ČLK: 101689 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 01. 04. 2021

Význam léčby hypertenze bývá často podceňován. Věděli jste, že přestože se kompenzace hypertenze zlepšuje, dosahuje v ČR pouze 30 % u mužů a 37 % u žen? Zorientujte se v diagnostice i léčbě tohoto poměrně častého onemocnění. Seznámíme vás s tím, jak u vašich pacientů docílit včasné kompenzace hypertenze. Ve studijním materiálu bude detailně probrána problematika léčby hypertenze u jednotlivých typů pacientů i ideální titrace léků. Zaměříme se na prevalenci, cíle léčby, režimová opatření a také na to, u koho, kdy a proč zahájit antihypertenzní léčbu. Naučíte se vypočítat kardiovaskulární riziko i odhadnout, kdy měření tlaku v ordinaci již nestačí. Kurz je pojatý interaktivně a přináší příklady z praxe. Čas potřebný k aktivnímu online nastudování problematiky vyžaduje jednak první zhlédnutí videopřednášky, kde autorka MUDr. Eva Kociánová komentuje svoji prezentaci, vysvětluje aktuální problematiku tématu, předává zkušenosti z praxe, představuje léčbu hypertenze u jednotlivých typů pacientů, ideální titraci a mnoho dalšího. Součástí první fáze online učení je poté i podrobnější nastudování prezentace. Efektivní online vzdělávání spočívá v opakovaném zhlédnutí videa, kdy si studující aktivně dělá poznámky k učivu, často dohledává další materiály, prohlubuje si a opakuje naučené, aby se lépe vybavily všechny souvislosti a učivo se dostatečně upevnilo, a v neposlední řadě je součástí efektivního online vzdělávání úspěšné vykonání závěrečné zkoušky. Studium na EUNI je zdarma, ale závěrečný test není snadný. Jeho zvládnutí zabere často až 45 minut. Autor je otevřen zpětné vazbě pro dotazy studujících, pokud je to potřeba, poskytuje podporu ve studiu.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Plicní embolie pohledem kardiologa
Onemocnění kardiovaskulárního systému Tři roky relativní asymptomacie nemocného s HFrEF
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním a CHOPN
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám