Léčba hypertenze zblízka i na dálku

Léčba hypertenze zblízka i na dálku

Datum publikace 01. 04. 2021 Revidováno 07. 04. 2023

Co se v kurzu naučíte

Význam léčby hypertenze bývá často podceňován. Věděli jste, že přestože se kompenzace hypertenze zlepšuje, dosahuje v ČR pouze 30 % u mužů a 37 % u žen? Zorientujte se v diagnostice i léčbě tohoto poměrně častého onemocnění. Seznámíme vás s tím, jak u vašich pacientů docílit včasné kompenzace hypertenze. Ve studijním materiálu bude detailně probrána problematika léčby hypertenze u jednotlivých typů pacientů i ideální titrace léků. Zaměříme se na prevalenci, cíle léčby, režimová opatření a také na to, u koho, kdy a proč zahájit antihypertenzní léčbu. Naučíte se vypočítat kardiovaskulární riziko i odhadnout, kdy měření tlaku v ordinaci již nestačí. Kurz je pojatý interaktivně a přináší příklady z praxe. Čas potřebný k aktivnímu online nastudování problematiky vyžaduje jednak první zhlédnutí videopřednášky, kde autorka MUDr. Eva Kociánová komentuje svoji prezentaci, vysvětluje aktuální problematiku tématu, předává zkušenosti z praxe, představuje léčbu hypertenze u jednotlivých typů pacientů, ideální titraci a mnoho dalšího. Součástí první fáze online učení je poté i podrobnější nastudování prezentace. Efektivní online vzdělávání spočívá v opakovaném zhlédnutí videa, kdy si studující aktivně dělá poznámky k učivu, často dohledává další materiály, prohlubuje si a opakuje naučené, aby se lépe vybavily všechny souvislosti a učivo se dostatečně upevnilo, a v neposlední řadě je součástí efektivního online vzdělávání úspěšné vykonání závěrečné zkoušky. Studium na EUNI je zdarma, ale závěrečný test není snadný. Jeho zvládnutí zabere často až 45 minut. Autor je otevřen zpětné vazbě pro dotazy studujících, pokud je to potřeba, poskytuje podporu ve studiu.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám