Léčba hypertenze zblízka i na dálku

Autor: MUDr. Eva Kociánová Garant: MUDr. Eva Kociánová Akce zařazena do CV: ČLnK: 00000 Datum publikace: 01. 04. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 07. 04. 2022

Význam léčby hypertenze bývá často podceňován. Věděli jste, že přestože se kompenzace hypertenze zlepšuje, dosahuje v ČR pouze 30 % u mužů a 37 % u žen? Zorientujte se v diagnostice i léčbě tohoto poměrně častého onemocnění. Seznámíme vás s tím, jak u vašich pacientů docílit včasné kompenzace hypertenze. Ve studijním materiálu bude detailně probrána problematika léčby hypertenze u jednotlivých typů pacientů i ideální titrace léků. Zaměříme se na prevalenci, cíle léčby, režimová opatření a také na to, u koho, kdy a proč zahájit antihypertenzní léčbu. Naučíte se vypočítat kardiovaskulární riziko i odhadnout, kdy měření tlaku v ordinaci již nestačí. Kurz je pojatý interaktivně a přináší příklady z praxe. Čas potřebný k aktivnímu online nastudování problematiky vyžaduje jednak první zhlédnutí videopřednášky, kde autorka MUDr. Eva Kociánová komentuje svoji prezentaci, vysvětluje aktuální problematiku tématu, předává zkušenosti z praxe, představuje léčbu hypertenze u jednotlivých typů pacientů, ideální titraci a mnoho dalšího. Součástí první fáze online učení je poté i podrobnější nastudování prezentace. Efektivní online vzdělávání spočívá v opakovaném zhlédnutí videa, kdy si studující aktivně dělá poznámky k učivu, často dohledává další materiály, prohlubuje si a opakuje naučené, aby se lépe vybavily všechny souvislosti a učivo se dostatečně upevnilo, a v neposlední řadě je součástí efektivního online vzdělávání úspěšné vykonání závěrečné zkoušky. Studium na EUNI je zdarma, ale závěrečný test není snadný. Jeho zvládnutí zabere často až 45 minut. Autor je otevřen zpětné vazbě pro dotazy studujících, pokud je to potřeba, poskytuje podporu ve studiu.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám