CAR-T lymfocyty v léčbě nehodgkinských lymfomů

Autor: MUDr. Robert Pytlík, Ph.D. Garant: MUDr. Robert Pytlík, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 01. 04. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 10. 04. 2022

CAR-T lymfocyty v léčbě nehodgkinských lymfomů

Zveme vás ke studiu problematiky CAR-T lymfocytů v léčbě nehodgkinských lymfomů. Tématu je věnován e-learningový kurz, jehož autorem je MUDr. Robert Pytlík, Ph.D. Difuzní velkobuněčný B lymfom je nejčastějším lymfomem v ČR i ve světě. Je známo, že prognóza pacientů s relabujícím/refrakterním DLBCL je závažná. Asi jen 10 % všech těchto nemocných dosáhne dlouhodobé remise. Jaké výsledky přináší léčba pomocí CAR-T lymfocytů? Seznamte se detailně s problematikou CAR-T lymfocytů v léčbě nehodgkinských lymfomů. Probereme prognózu a strategii v léčbě u nově diagnostikovaných i relabujících pacientů s nehodgkinskými lymfomy. Studijní materiál obsahuje kazuistický příklad z praxe, nejnovější terapeutická doporučení, data z klinických studií CAR-T léčby ZUMA11 a JULIET2 i informace o tom, jakým způsobem se CAR-T lymfocyty připravují. Odpovíme také na otázku, u kterých pacientů zvažujeme časnou aferézu nebo jak postupovat v léčbě agresivních nehodgkinských lymfomů. Seznamte se prostřednictvím e-learningového kurzu EUNI se strategií v léčbě u nově diagnostikovaných i relabujících pacientů s nehodgkinskými lymfomy. Studijní materiál obsahuje také kazuistické příklady z praxe a možnost zamyslet se nad léčbou pacientů. Vše najdete v on-line kurzu CAR-T lymfocyty v léčbě nehodgkinských lymfomů, jehož autorem je MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Spustit kurz

Zdroj:
1. Neelapu, N Engl J Med 2017; 377: 2531-2544.
2. Schuster, N Engl J Med 2019; 380: 45-56.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám