Imunitně mediované nežádoucí účinky imunoterapie u pacientů s NSCLC

Autor: MUDr. Marie Drösslerová Garant: MUDr. Marie Drösslerová Akreditace: ČLK: 106986 ( 2 kredity ) Datum publikace: 05. 05. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 21. 05. 2022

Imunitně mediované nežádoucí účinky imunoterapie u pacientů s NSCLC

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu, který je věnován problematice imunitně mediovaných nežádoucích účinků imunoterapie u pacientů s NSCLC a jehož autorkou je MUDr. Marie Drösslerová. Kurz přináší zásadní fakta o managementu kožních nežádoucích účinků při léčbě imunoterapií. Je známo, že výskyt některých imunitně mediovaných nežádoucích účinků může souviset s lepší prognózou pacientů. Existují však výjimky, a to v případě imunitně podmíněné pneumonitidy, kolitidy nebo hepatitidy. Seznamte se kompletně s touto problematikou. Na kazuistikách dvou pacientů z reálné klinické praxe si vysvětlíme postup při řešení kožních nežádoucích účinků při léčbě NSCLC. Poznejte s námi management NÚ po podání checkpoint inhibitorů, kdy přerušit léčbu nebo kdy v ní pokračovat. Představíme si také, jaký vliv mají imunitně podmíněné NÚ na prognózu pacientů po podání terapie anti-PD-1. Seznámíte se s tím, co zvažovat při diferenciální diagnostice makulózního exantému a od kterého stupně NÚ je nutná urgentní konzultace dermatologa.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám