Důležitost včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií

Důležitost včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií

Autorka kurzu doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 26. 04. 2021 Revidováno 07. 04. 2022
Akreditace ČLK: 106249 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Kurz seznamuje studenty s důležitostí včasné, souběžné a dlouhodobé intervence klíčových KV rizikových faktorů jako jsou hypertenze a dyslipidémie. Vysvětlíme si pojem cévní věk, význam včas zahájené intervence i výhody v podobě adherence k léčbě u fixních kombinací. Autorka kurzu popisuje kazuistiku pacienta z reálné klinické praxe. Seznámíte se s odbornými články, které se věnují nejen dlouhodobé expozici KV rizikovým faktorům, časnému stárnutí cév, screeningu a léčbě zásadních KV rizikových faktorů.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám