Důležitost včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií

Autor: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 00000 Datum publikace: 26. 04. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 07. 04. 2022

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií, jehož autorkou doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Je třeba si uvědomit, že riziko společně se vyskytující hypertenze a dyslipidemie není nepatrně, ale násobně zvýšené. Kurz seznamuje studenty s důležitostí včasné, souběžné a dlouhodobé intervence klíčových KV rizikových faktorů jako jsou hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo dyslipidémie, zejména u pacientů s diabetem mellitem. Vysvětlíme si pojem cévní věk, tabulku SCORE i to, jak je důležité přesvědčit pacienta o významu intervence. Kurz představuje zásadní příklad z reálné klinické praxe a další studijní materiály. Seznámíte se s odbornými články i výsledky klinických studií, které se věnují nejen dlouhodobé expozici KV rizikovým faktorům, časnému stárnutí cév, screeningu a léčbě hypertenze, ale i současnému výskytu více rizikových faktorů či kompenzaci dyslipidémie. Včasnou, souběžnou a dlouhodobou intervencí klíčových KV rizikových faktorů můžeme změnit kardiovaskulární osud našich pacientů. Role lékaře spočívá se vysvětlení problému cévní věk, edukaci pacienta i přesvědčení o významu intervence nebo zdůraznění dobré kvality života.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám