Důležitost včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií

Důležitost včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií

Datum publikace 26. 04. 2021 Revidováno 07. 04. 2023

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice včasné intervence u nemocných s hypertenzí a dyslipidémií, jehož autorkou doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Je třeba si uvědomit, že riziko společně se vyskytující hypertenze a dyslipidemie není nepatrně, ale násobně zvýšené. Kurz seznamuje studenty s důležitostí včasné, souběžné a dlouhodobé intervence klíčových KV rizikových faktorů jako jsou hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo dyslipidémie, zejména u pacientů s diabetem mellitem. Vysvětlíme si pojem cévní věk, tabulku SCORE i to, jak je důležité přesvědčit pacienta o významu intervence. Kurz představuje zásadní příklad z reálné klinické praxe a další studijní materiály. Seznámíte se s odbornými články i výsledky klinických studií, které se věnují nejen dlouhodobé expozici KV rizikovým faktorům, časnému stárnutí cév, screeningu a léčbě hypertenze, ale i současnému výskytu více rizikových faktorů či kompenzaci dyslipidémie. Včasnou, souběžnou a dlouhodobou intervencí klíčových KV rizikových faktorů můžeme změnit kardiovaskulární osud našich pacientů. Role lékaře spočívá se vysvětlení problému cévní věk, edukaci pacienta i přesvědčení o významu intervence nebo zdůraznění dobré kvality života.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám