Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu revmatologa

Autor: MUDr. Radoslav Roman Garant: MUDr. Radoslav Roman Akreditace: ČLK: 106987 ( 2 kredity ) Datum publikace: 18. 05. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 18. 05. 2022

Zveme vás ke studiu tématu diagnostiky a řešení možných revmatických nežádoucích účinků imunoterapie. Uvedené problematice je věnován kurz, jehož autorem je MUDr. Radoslav Roman. Imunoterapie je zásadním milníkem v terapii nádorových onemocnění. Její užívání může souviset s rozvojem revmatických nežádoucích účinků. Spektrum příznaků je široké a klasifikace složitá. Mezi revmatické nežádoucí účinky imunoterapie patří například artralgie, myalgie, periferní artritida, revmatická polymyalgie, myozitida, sicca syndrom, vaskulitida, lupus like syndrom, antifosfolipidový syndrom, skleroderma-like syndrom, kostní abnormality, sarkoidóze podobné léze a další. Vše důležité o problematice revmatických nežádoucích účinků, jejich prevalenci, příznacích, diagnostice i terapii přinášíme v novém e-learningovém kurzu Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu revmatologa. Studijní materiál obsahuje dva příklady z klinické praxe v podobě dvou kazuistik.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Inovativní imunoterapie v onkologii Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie
Inovativní imunoterapie v onkologii Inovativní imunoterapie v praxi a často řešené otázky
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám