Management plicních nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu pneumoonkologa

Management plicních nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu pneumoonkologa

Datum publikace 18. 05. 2021 Revidováno 27. 05. 2024
Akreditace ČLK: 116843 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

V praxi se při léčbě checkpoint inhibitory můžete setkat s imunitně mediovanými nežádoucími účinky, mezi něž patří i pneumonitida. Zveme vás proto ke studiu kurzu zaměřeného na problematiku řešení tohoto nežádoucího účinku imunoterapie z pohledu pneumoonkologa. Autorem kurzu je MUDr. Libor Havel. Imunitně mediovaná pneumonitida je vždy závažnou diagnózou. Mějte proto přehled o tom, jak tento nežádoucí účinek včas rozpoznat, jaké jsou jeho nejčastější projevy nebo jak postupovat při diagnostice i vyšetřeních. Seznamte se s informacemi o etiologii, příznacích, diagnostice, prognóze i léčbě pneumonitidy, které najdete přehledně v novém e-learningovém kurzu Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu pneumoonkologa. Autor se detailně zaměřuje na včasné odhalení nemoci i na diferenciální diagnostiku v souvislosti s projevy onemocnění COVID-19. Studijní materiál přináší také informace o epidemiologii a rizikových faktorech. V závěru je popsána kazuistika 54letého muže s karcinomem plic léčeným checkpoint inhibitory, u něhož se vyskytla pneumonitida.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám