Imunitně mediovaná pneumonitida při léčbě checkpoint inhibitory PD-1/PD-L1

Autor: MUDr. Libor Havel Garant: MUDr. Libor Havel Akce zařazena do CV: ČLnK: 00000 Datum publikace: 18. 05. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 05. 2021

V praxi se při léčbě checkpoint inhibitory můžete setkat s imunitně mediovanými nežádoucími účinky, mezi něž patří i pneumonitida. Zveme vás proto ke studiu kurzu zaměřeného na problematiku řešení tohoto nežádoucího účinku imunoterapie z pohledu pneumoonkologa. Autorem kurzu je MUDr. Libor Havel. Imunitně mediovaná pneumonitida je vždy závažnou diagnózou. Mějte proto přehled o tom, jak tento nežádoucí účinek včas rozpoznat, jaké jsou jeho nejčastější projevy nebo jak postupovat při diagnostice i vyšetřeních. Seznamte se s informacemi o etiologii, příznacích, diagnostice, prognóze i léčbě pneumonitidy, které najdete přehledně v novém e-learningovém kurzu Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu pneumoonkologa. Autor se detailně zaměřuje na včasné odhalení nemoci i na diferenciální diagnostiku v souvislosti s projevy onemocnění COVID-19. Studijní materiál přináší také informace o epidemiologii a rizikových faktorech. V závěru je popsána kazuistika 54letého muže s karcinomem plic léčeným checkpoint inhibitory, u něhož se vyskytla pneumonitida.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Inovativní imunoterapie v onkologii Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie
Inovativní imunoterapie v onkologii Inovativní imunoterapie v praxi a často řešené otázky
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám