Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)

Autorka kurzu doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Zobrazit
Datum publikace 15. 05. 2021 Revidováno 07. 04. 2022
Akreditace ČLK: 106246 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Včasná diagnostika a správně zvolená léčba je u kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) zcela zásadní. Mějte proto přehled o současných možnostech léčby metastatického i nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Věnujte pozornost algoritmu léčby, závěrům klinických studií, diagnostice, prognóze i doporučením EAU nejen pro léčbu nmCRPC a mCRPC, ale i pro terapii podpůrnou. Po prostudování tohoto kurzu budete vědět, na čem závisí rozhodnutí o dalším postupu v léčbě nebo jak lokalizace metastáz predikuje celkové přežití. Studijní materiál přináší také přehled aktuálně dostupných léčivých přípravků indikovaných k léčbě CRPC. Nenechte si ujít závěry pro praxi ani desatero onkologicky nemocného pacienta.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám