Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)

Autor: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Garant: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Akreditace:  ČLK: 102414 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 15. 05. 2021

Včasná diagnostika a správně zvolená léčba je u kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) zcela zásadní. Mějte proto přehled o současných možnostech léčby metastatického i nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Aktuální poznatky věnované problematice strategie v léčbě CRPC představí autorka kurzu Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. Popíšeme si jednotlivá stadia karcinomu prostaty. Dále se dozvíte to hlavní o algoritmu léčby, závěrech klinických studií, diagnostice, prognóze i doporučeních EAU nejen pro léčbu nmCRPC a mCRPC, ale i pro léčbu podpůrnou. Autorka vysvětluje, na čem závisí rozhodnutí o dalším postupu v léčbě, jak souvisí lokalizace metastáz s predikcí celkového přežití nebo jak vypadá paliativní systémová léčby dle Modré knihy. Studijní materiál přináší také přehled aktuálně dostupných léčivých přípravků indikovaných k léčbě CRPC včetně docetaxelu, ARTA preparátů a dalších. V průběhu kurzu autorka představí závěry pro praxi i zásadní výsledky klinických studií SPARTAN, ARAMIS, PROSPER, TERRAIN, PREVAIL.1–5 Nenechte si ujít ani desatero onkologicky nemocného pacienta.


Spustit kurz

Literatura:

  1. Small E, et al. Poster presented at ASCO 2020; abstract 5516.
  2. Fizazi K, et al. Poster presented at ASCO 2020; abstract 5514.
  3. Hussain M, et al. N Engl J Med 2018;378:2465–2474.
  4. Shore ND, et al. Lancet Oncol 2016;17:153–163.
  5. Beer TM, et al. N Engl J Med 2014;371:424–433.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám