Diagnostika a léčba bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře - doporučené postupy

Autor: MUDr. Jiří Nevrlka Garant: MUDr. Jiří Nevrlka Akreditace: ČLK: 107337 ( 4 kredity ) Datum publikace: 11. 05. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 02. 07. 2022

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře se zaměřením na aktuální doporučené postupy. Včasné rozpoznání nemoci a správně zvolená terapie jsou základem úspěšné léčby astmatu. Prevalence astmatu v České republice u dětí dosahuje hodnoty téměř 14 %. To je varovné číslo! Kdy by měl praktický lékař na astma myslet? A na co se ptát při diferenciální diagnostice astmatu? Jakou roli hraje tíže astmatu? Seznamte se detailně s definicí onemocnění, epidemiologií, typickými i atypickými příznaky, diferenciální diagnostikou a dispenzarizací. Autor kurzu se podrobně věnuje fenotypům astmatu i farmakoterapii. Představí přístupy úlevové terapie, léčbu exacerbace a nezapomene ani na kontrolující protizánětlivou terapii. Zaměřte se na doporučené postupy GINA i na principy terapie prostřednictvím anticholinergik, inhalačních kortikosteroidů, přípravků LABA, LAMA, SABA i IKS. Seznamte se kompletně s problematikou astmatu v přehledně zpracovaném e-learningovém kurzu Diagnostika a léčba bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře – doporučené postupy, jehož autorem je MUDr. Jiří Nevrlka. Mějte přehled o aktuálních doporučeních pro praxi.

Akreditovaný test: 4 kredity


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Těžké refrakterní astma a biologická léčba
Onemocnění respiračního systému Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
Onemocnění respiračního systému Význam výběru IKS v léčbě astmatu
Onemocnění respiračního systému Nové možnosti léčby astmatu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám