8. edice AJCC klasifikace maligního melanomu kůže

Autor: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. Akreditace: ČLK: 106982 ( 2 kredity ) Datum publikace: 18. 06. 2021

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na změny v klasifikaci maligního melanomu kůže, které přináší v pořadí již 8. edice AJCC klasifikace maligního melanomu kůže. Cílem kurzu je seznámit studenty detailně s problematikou klasifikace maligního melanomu kůže. AJCC klasifikace je nástrojem, který slouží k tvorbě profesionálních registrů kožních nádorů, k lepší stratifikaci pacientů dle rizika, dále je podkladem pro doporučení k léčbě či kritériem pro vstup do klinických studií. Seznámíte se nejen se vznikem této klasifikace, ale především se změnami v T, N a M klasifikaci, s klasifikací T – primárního tumoru, N – lymfatických uzlin i s klasifikací M, která se týká vzdálených metastáz. Studijní materiál přináší pro praxi zásadní informace o nepříznivých prognostických faktorech i patologických prognostických skupinách. Dozvíte se, jaký význam má tloušťka tumoru (Breslow), přítomnost či absence ulcerace nebo mitotická aktivita tumoru či další parametry. Kurz se věnuje také správnému zařazení pacienta a klíčovým faktorům primárního tumoru, které zásadně ovlivňují prognózu pacientů. V závěru pak autorka kurzu shrnuje tři zásadní fakta pro praxi. Mějte přehled o zásadních změnách v klasifikaci maligního melanomu i vy. Na přípravě 8. vydání AJCC klasifikace se podílelo mnoho významných expertů. Víme, že AJCC 8 klasifikace určuje prognózu pacientů s maligním melanomem ve stadiu I a III přesněji než AJCC 7. Co zásadního se tedy změnilo? Dozvíte se v přehledně zpracovaném e-learningovém kurzu s názvem 8. edice AJCC klasifikace maligního melanomu kůže. Autorkou kurzu je doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., MUDr. Marek Pásek.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám