Patologická diagnostika NSCLC v roce 2021 – snadno, rychle, precizně a proč?

Patologická diagnostika NSCLC v roce 2021 – snadno, rychle, precizně a proč?

Autor kurzu prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Zobrazit
Akreditace ČLK: 107472 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Role patologa je při diagnostice nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) naprosto klíčová. V kurzu se podrobně seznámíte s rozdíly mezi primodiagnostikou, diagnostikou z resekátu a při recidivě onemocnění. Autor představí požadavky na kvalitu vzorků, rozdíly ve výsledku po diagnóze s použitím a bez použití imunohistochemie. Bude podrobně přiblížen význam testování prediktivních markerů EGFR, ALK, ROS1 a PD-L1. Vysvětlíme si, že při patologické diagnostice je důležitá především typizace nádoru a vyšetření prediktivních markerů dle jednotlivých subtypů. Při diagnostice resekátu jde nejen o zhodnocení stagingu a resekční linie, ale také o vyšetření markerů. Seznamte se s nezastupitelnou úlohou patologa při diagnostice plicních nádorů. Studijní materiál obsahuje zajímavou fotodokumentaci.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám