Patologická diagnostika NSCLC v roce 2021 – snadno, rychle, precizně a proč?

Autor: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 103138 (2 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů)

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na patologickou diagnostiku NSCLC v roce 2021. Role patologa je při diagnostice karcinomu plic naprosto klíčová. V kurzu, jehož autorem je prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., se seznámíte s rozdíly mezi primodiagnostikou, diagnostikou z resekátu a při recidivě onemocnění. Autor představí požadavky na kvalitu vzorků, rozdíly ve výsledku po diagnóze s použitím imunohistochemie a bez použití imunohistochemie. Bude podrobně přiblížen význam testování prediktivních markerů EGFR, ALK, ROS1 a PD-L1. Vysvětlíme si, že při patologické diagnostice je důležitá především typizace nádoru a vyšetření prediktivních markerů dle jednotlivých subtypů. Při diagnostice resekátu jde nejen o zhodnocení stagingu a resekční linie, ale také o vyšetření markerů. Poznejte nezastupitelnou úlohu patologa při diagnostice plicních nádorů. Studijní materiál obsahuje zajímavou fotodokumentaci. Patolog vstupuje do osudu nemocného s NSCLC ve třech fázích – v preoperační diagnostice, v peroperační diagnostice a následně při stanovení recidivy nádoru. Seznamte se s diagnostikou NSCLC, s tím, které markery a proč se v praxi stanovují, i s požadavky na kvalitu a velikost vzorku potřebného k analýze v e-learningovém kurzu „Patologická diagnostika NSCLC v roce 2021 – snadno, rychle, precizně a proč?“.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny?
Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Jak může lékař zvýšit svoji psychickou odolnost
Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Komunikace s onkologickým pacientem – kandidátem imunoterapie
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám