Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu nefrologa

Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu nefrologa

Datum publikace 25. 06. 2021 Revidováno 05. 06. 2024
Akreditace ČLK: 111931 (2 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je představit problematiku managementu nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu nefrologa. Naučíme se diagnostikovat a léčit vzácné onemocnění ledvin související s imunoterapií, jako je například akutní intersticiální nefritida. V kurzu se seznámíte s klinickými příznaky poškození ledvin a s jejich řešením. Budou přiblíženy jednotlivé kategorie akutního renálního poškození (AKI) navozeného léky, včetně polékové intersticiální nefritidy. Studijní materiál zahrnuje nejen klinické a laboratorní projevy AKI, ale také jeho definici, průběh a predispozici. Popsána je také renální manifestace imunoterapie, výskyt a trvání renálních nežádoucích účinků nebo jejich symptomy – zvýšení hodnot s-kreatininu, snížení diurézy, hematurie, otoky kotníků, ztráta chuti k jídlu nebo nefritida. Pro lepší ilustraci využije autor kurzu hypotetický příklad 76leté pacientky s akutní intersticiální nefritidou II. stupně a uvede doporučení pro praxi. Naučte se bezpečně rozpoznat renální nežádoucí účinky imunoterapie, které jsou spíše vzácné, v e-learningovém kurzu Management nežádoucích účinků imunoterapie pohledem nefrologa. Autorem kurzu je prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám