Autor: MUDr. Filip Frühauf, Ph.D. Garant: prof. MUDr. David Cibula, CSc. Akreditace: ČLK: 102831 ( 4 kredity ) Datum publikace: 30. 06. 2021

Ovariální karcinom představuje páté nejčastější onkologické onemocnění u žen. Jedná se bohužel o nemoc se špatnou prognózou. Pětileté přežití nezávislé na stadiu onemocnění se pohybuje pod 50 %. Cílem tohoto kurzu je studenty seznámit s diagnostikou a léčbou ovariálního karcinomu se zaměřením na terapii první linie. Studijní materiál přináší informace nejen o rizikových faktorech, diagnostice, stagingu a prognóze, ale také o významu nádorových markerů při diferenciální diagnostice. Probereme postupně epidemiologii i rizikové a protektivní faktory. Zaměříme se detailně na diferenciální diagnostiku i screening. Ve druhé části přednášky pak autor představí současné terapeutické možnosti v podobě účinné látky bevacizumab, inhibitorů PARP, hormonální terapie a v neposlední řadě také imunoterapie. Na závěr autor shrnuje doporučení pro praxi. Zaměřte se na problematiku diferenciální diagnostiky a moderních léčebných možností ovariálního karcinomu v e-learningovém kurzu na téma Ovariální karcinom – patogeneze, epidemiologie, diagnostika, terapie I. linie. Autorem kurzu je MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění 8. edice AJCC klasifikace maligního melanomu kůže
Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám