Ovariální karcinom

Ovariální karcinom

Datum publikace 30. 06. 2021 Revidováno 06. 06. 2024
Akreditace ČLK: 111977 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Ovariální karcinom představuje páté nejčastější onkologické onemocnění u žen. Jedná se bohužel o nemoc se špatnou prognózou. Pětileté přežití nezávislé na stadiu onemocnění se pohybuje pod 50 %. Cílem tohoto kurzu je studenty seznámit s diagnostikou a léčbou ovariálního karcinomu se zaměřením na terapii první linie. Studijní materiál přináší informace nejen o rizikových faktorech, diagnostice, stagingu a prognóze, ale také o významu nádorových markerů při diferenciální diagnostice. Probereme postupně epidemiologii i rizikové a protektivní faktory. Zaměříme se detailně na diferenciální diagnostiku i screening. Ve druhé části přednášky pak autor představí současné terapeutické možnosti v podobě účinné látky bevacizumab, inhibitorů PARP, hormonální terapie a v neposlední řadě také imunoterapie. Na závěr autor shrnuje doporučení pro praxi. Zaměřte se na problematiku diferenciální diagnostiky a moderních léčebných možností ovariálního karcinomu v e-learningovém kurzu na téma Ovariální karcinom – patogeneze, epidemiologie, diagnostika, terapie I. linie. Autorem kurzu je MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám