Jak si poradit s hypoglykemií. Diskuse nad kazuistikami

Jak si poradit s hypoglykemií. Diskuse nad kazuistikami

Datum publikace 15. 06. 2021 Revidováno 19. 06. 2023

Co se v kurzu naučíte

Hypoglykemie je v diabetologii bezesporu velkým tématem. Proto je dobré mít o této problematice aktuální přehled. Jde totiž o klinicky významnou komplikaci léčby diabetu, která může trápit diabetiky s inzulinovou terapií, ale nejen je. Zveme vás ke studiu kurzu, který představí pohled na hypoglykemii hned z několika úhlů. Mějte přehled o příčinách a prevenci hypoglykemie. Vysvětlíme si, kdy a u koho má smysl indikovat nazální glukagon. Pozornost je věnována také příčinám a řešení protrahovaných nočních hypoglykemií, důležitosti edukace s psychologickým přístupem nebo vlivu alkoholu. Autoři kurzu diskutují také o kontinuální monitoraci glykemie a jejích výhodách a o možnostech podávání glukagonu. V kurzu se seznámíte s problematikou hypoglykemie prostřednictvím případů z klinické praxe i odborné diskuse. Co je dobré vědět o hypoglykemii u pacientů různého věku? Kdy a u koho indikovat nazální glukagon? O hypoglykemii spolu diskutovali prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., MUDr. Jana Urbanová, Ph.D., a MUDr. Jan Vosáhlo. Odbornou diskusi a zajímavé příklady z klinické praxe přinášíme v e-learningovém kurzu EUNI s názvem Jak si poradit s hypoglykemií. Diskuse nad kazuistikami.

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám