Jak si poradit s hypoglykemií? Diskuze nad kazuistikami.

Autor: prof. MUDr. Kateřina Štechová Ph.D., MUDr. Jana Urbanová Ph.D., MUDr. Jan Vosáhlo Garant: prof. MUDr. Kateřina Štechová Ph.D. Akreditace: ČLK: 107262 ( 4 kredity ) Datum publikace: 15. 06. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 19. 06. 2022

Hypoglykemie je v diabetologii bezesporu velkým tématem. Proto je dobré mít o této problematice aktuální přehled. Jde totiž o klinicky významnou komplikaci léčby diabetu, která může trápit diabetiky s inzulinovou terapií, ale nejen je. Zveme vás ke studiu kurzu, který představí pohled na hypoglykemii hned z několika úhlů. Mějte přehled o příčinách a prevenci hypoglykemie. Vysvětlíme si, kdy a u koho má smysl indikovat nazální glukagon. Pozornost je věnována také příčinám a řešení protrahovaných nočních hypoglykemií, důležitosti edukace s psychologickým přístupem nebo vlivu alkoholu. Autoři kurzu diskutují také o kontinuální monitoraci glykemie a jejích výhodách a o možnostech podávání glukagonu. V kurzu se seznámíte s problematikou hypoglykemie prostřednictvím případů z klinické praxe i odborné diskuse. Co je dobré vědět o hypoglykemii u pacientů různého věku? Kdy a u koho indikovat nazální glukagon? O hypoglykemii spolu diskutovali prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., MUDr. Jana Urbanová, Ph.D., a MUDr. Jan Vosáhlo. Odbornou diskusi a zajímavé příklady z klinické praxe přinášíme v e-learningovém kurzu EUNI s názvem Jak si poradit s hypoglykemií. Diskuse nad kazuistikami.

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Kazuistika - moderní léčba diabetu
Onemocnění endokrinního systému Intenzifikace léčby dlouhodobě působícím GLP-1 RA - kazuistika pacientky s DM 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Optimalizace dávkování levotyroxinu v různých medicínských situacích
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám