Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny?

Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny?

Autorka kurzu doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 26. 07. 2021 Revidováno 21. 07. 2022
Akreditace ČLK: 107427 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit vás s indikacemi a podmínkami použití imunoterapie u plicních nádorů v ČR. Autorka kurzu v úvodu zmiňuje epidemiologii karcinomu plic, krátce princip fungování imunoterapie a praktické možnosti využití imunoterapie v léčbě pacientů s plicním karcinomem. Ukážeme si, co imunoterapie přináší do léčby karcinomu plic ve smyslu přežití pacientů a jejich kvality života. Představíme si, kterou léčbu zvolit s ohledem na stadium onemocnění, stav pacienta, linii léčby a expresi PD-L1. Vysvětlíme si také, z jakého důvodu jsou někteří pacienti z této léčby vyloučeni. Závěrem je popsána kazuistika pacienta s karcinomem plic léčeného kombinací chemoterapie a imunoterapie a případ pacientky, jíž byla podávána imunoterapie ve druhé linii léčby.


AKTUALIZACE OBSAHU KURZU: od 1.12.2021 je v ČR hrazeno podání nivolumabu v kombinaci s ipilimumabem a dvěma cykly chemoterapie na bázi platiny v první linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s expresí PD-L1 (TPS) 0-49 % (bližší informace na www.sukl.cz)

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám