Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny?

Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny?

Autorka kurzu doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 26. 07. 2021 Revidováno 21. 07. 2022
Akreditace ČLK: 107427 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na problematiku protinádorové imunoterapie jako přelomu v léčbě plicní rakoviny. Cílem kurzu je seznámit vás s indikacemi a podmínkami použití imunoterapie u plicních nádorů v ČR v roce 2021. Autorka kurzu v úvodu zmiňuje epidemiologii karcinomu plic, princip fungování imunoterapie a praktické možnosti využití imunoterapie v léčbě pacientů s plicním karcinomem. Vysvětlí, co imunoterapie přináší do léčby karcinomu plic ve smyslu přežití pacientů a jejich kvality života. Nezapomíná ani na možné nežádoucí účinky spojené s léčbou imunoterapií. Představíme si, kterou léčbu zvolit s ohledem na stadium onemocnění, stav pacienta, linii léčby a expresi PD-L1. Bude rovněž vysvětleno, z jakého důvodu jsou někteří pacienti pro tuto léčbu kontraindikováni. Závěrem autorka popisuje kazuistiku pacienta s karcinomem plic léčeného kombinací chemoterapie a imunoterapie a případ pacientky, která jíž byla podávána imunoterapie ve druhé linii léčby.

Klinické studie ukazují, že pro dosažení optimálního léčebného efektu je lepší nasadit imunoterapii v časnějších liniích léčby karcinomu plic, kdy je imunitní systém méně poškozený a nádorová masa menší. Je před zahájením léčby potřeba znát výši exprese PD-L1? Odpověď na tuto otázku a další praktické informace o imunoterapii se dozvíte v e-learningovém kurzu Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny? Autorkou kurzu je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám