Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny?

Autor: doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Akreditace: ČLK: 102977 ( 2 kredity ) Datum publikace: 26. 07. 2021

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na problematiku protinádorové imunoterapie jako přelomu v léčbě plicní rakoviny. Cílem kurzu je seznámit vás s indikacemi a podmínkami použití imunoterapie u plicních nádorů v ČR v roce 2021. Autorka kurzu v úvodu zmiňuje epidemiologii karcinomu plic, princip fungování imunoterapie a praktické možnosti využití imunoterapie v léčbě pacientů s plicním karcinomem. Vysvětlí, co imunoterapie přináší do léčby karcinomu plic ve smyslu přežití pacientů a jejich kvality života. Nezapomíná ani na možné nežádoucí účinky spojené s léčbou imunoterapií. Představíme si, kterou léčbu zvolit s ohledem na stadium onemocnění, stav pacienta, linii léčby a expresi PD-L1. Bude rovněž vysvětleno, z jakého důvodu jsou někteří pacienti pro tuto léčbu kontraindikováni. Závěrem autorka popisuje kazuistiku pacienta s karcinomem plic léčeného kombinací chemoterapie a imunoterapie a případ pacientky, která jíž byla podávána imunoterapie ve druhé linii léčby.

Klinické studie ukazují, že pro dosažení optimálního léčebného efektu je lepší nasadit imunoterapii v časnějších liniích léčby karcinomu plic, kdy je imunitní systém méně poškozený a nádorová masa menší. Je před zahájením léčby potřeba znát výši exprese PD-L1? Odpověď na tuto otázku a další praktické informace o imunoterapii se dozvíte v e-learningovém kurzu Proč je protinádorová imunoterapie přelomem v léčbě plicní rakoviny? Autorkou kurzu je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Jak může lékař zvýšit svoji psychickou odolnost
Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Patologická diagnostika NSCLC v roce 2021 – snadno, rychle, precizně a proč?
Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Komunikace s onkologickým pacientem – kandidátem imunoterapie
Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám