Srdeční selhání - problematika přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče

Srdeční selhání - problematika přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče

Datum publikace 27. 06. 2021 Revidováno 12. 04. 2022

Co se v kurzu naučíte

Správně zvolená terapie je v případě srdečního selhání se zaměřením na problematiku přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče velmi důležitá. V léčbě srdečního selhání existuje široké spektrum terapeutických modalit. Seznamte se proto s aktuálními možnostmi a přístupy v této terapii. Autor kurzu představí v kazuistice 68letého pacienta postup medikamentózní léčby a její úskalí, otázky přechodu do ambulantní péče i prevenci náhlé smrti. Vysvětlen je i fenomén paradoxu NYHA II, pozornost bude věnována kardiomyopatii indukované tachykardií, reverzní remodelaci levé komory a výhledům do budoucna. Mějte přehled o trendech v léčbě srdečního selhání a nenechte si ujít ani desatero pro pacienty. Základ tvoří medikamentózní léčba i nefarmakologické postupy. Autor se v přednášce zaměřuje mimo jiné na využití betablokátorů, ACEi a ARNi. Detailně je pak rozebrán přípravek sakubitril/valsartan, jeho indikace a kontraindikace. Seznamte se s aktuálními možnostmi ovlivnění náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním v kurzu s názvem Srdeční selhání – problematika přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče, jehož autorem je prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Studijní materiál obsahuje nejen kazuistiku z klinické praxe, ale i informace o podmínkách úhrady ARNi

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám