Srdeční selhání - problematika přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče

Autor: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 27. 06. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 12. 04. 2022

Správně zvolená terapie je v případě srdečního selhání se zaměřením na problematiku přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče velmi důležitá. V léčbě srdečního selhání existuje široké spektrum terapeutických modalit. Seznamte se proto s aktuálními možnostmi a přístupy v této terapii. Autor kurzu představí v kazuistice 68letého pacienta postup medikamentózní léčby a její úskalí, otázky přechodu do ambulantní péče i prevenci náhlé smrti. Vysvětlen je i fenomén paradoxu NYHA II, pozornost bude věnována kardiomyopatii indukované tachykardií, reverzní remodelaci levé komory a výhledům do budoucna. Mějte přehled o trendech v léčbě srdečního selhání a nenechte si ujít ani desatero pro pacienty. Základ tvoří medikamentózní léčba i nefarmakologické postupy. Autor se v přednášce zaměřuje mimo jiné na využití betablokátorů, ACEi a ARNi. Detailně je pak rozebrán přípravek sakubitril/valsartan, jeho indikace a kontraindikace. Seznamte se s aktuálními možnostmi ovlivnění náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním v kurzu s názvem Srdeční selhání – problematika přechodu pacienta z hospitalizace do ambulantní péče, jehož autorem je prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Studijní materiál obsahuje nejen kazuistiku z klinické praxe, ale i informace o podmínkách úhrady ARNi

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám