Morbus Gaucher

Morbus Gaucher

Autor kurzu MUDr. Věra Malinová Zobrazit
Datum publikace 02. 07. 2021 Revidováno 03. 06. 2022
Akreditace ČLK: 107114 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

V tomto kurzu se seznámíte s definicí, historií, patofyziologií, klinickými příznaky, diagnostikou i terapií vzácného genetického onemocnění morbus Gaucher. Zaměříme se na základní principy dědičnosti a popíšeme si tři typy tohoto onemocnění s ohledem na závažnost i prognózu. Probereme také typické projevy onemocnění, jako jsou bolesti kostí, patologické fraktury, krvácení z nosu, petechie, zvětšení jater a sleziny, únava z důvodu anémie a mnoho dalších. Vysvětlíme si výsledky laboratorního nálezu i význam biomarkerů v souvislosti se stanovením diagnózy. Autorka kurzu nezapomíná ani na diferenciální diagnostiku, komplikace nemoci a patřičná vyšetření. V závěru je pak zmíněn zajímavý fakt, kterým je vyšší četnost výskytu Parkinsonovy choroby u nemocných s morbus Gaucher. Studijní materiál obsahuje několik kazuistik pacientů z klinické praxe a fotodokumentaci.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám