Betablokátory v intenzivní medicíně

Autor: MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA Garant: MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA Akreditace: ČLK: 103180 ( 4 kredity ) Datum publikace: 14. 09. 2021

Betablokátory jsou jedním z pilířů kardiologické farmakoterapie. Cílem kurzu je přiblížit úlohu betablokátorů zejména v intenzivní medicíně. Autor kurzu se zaměřuje na vysvětlení mechanismu účinku i postavení betablokátorů v perioperační medicíně. Představíme si zásadní výhody i nevýhody betablokátorů a indikace k jejich dlouhodobému podávání. Probereme hemodynamickou bezpečnost, septický šok i prevenci fibrilace síní u kardiochirurgických výkonů. Zmíněny jsou také doporučené postupy ESC pro fibrilaci síní z roku 20201 nebo výsledky klinické studie J-Land 3S.2 V závěru jsou popsány praktické zkušenosti i kazuistika 49letého muže se základní diagnózou ischemické choroby srdeční a s významnou mitrální regurgitací. Seznamte se s pravidly pro podávání betablokátorů i se strategií v léčbě u kriticky nemocných pacientů. Poznejte postavení betablokátorů v perioperační medicíně, zásadní závěry pro praxi a osvojte si důležité informace, které přinášíme v kurzu nazvaném Betablokátory v intenzivní medicíně, jehož autorem je MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA.


Spustit kurz


Literatura:

1. Hindricks G, et al. Eur Heart J 2021;42:373–498.
2. Kakihana Y, et al. Lancet Respir Med 2020;9:863–872.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management kalemie u pacientů se srdečním selháním: Jaká hladina znamená nejlepší prognózu?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám