Management léčby DM 2. typu s chronickým onemocněním ledvin z pohledu diabetologa

Autor: MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Garant: MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Akreditace: ČLK: 103311 ( 4 kredity ) Datum publikace: 13. 09. 2021

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease, CKD) z pohledu diabetologa. Diabetické onemocnění ledvin (diabetic kidney disease, DKD) vzniká na podkladě specifických morfologických a funkčních změn ledvin u osob s diabetem mellitem (DM) a u těchto nemocných bývá poměrně častou komplikací. Přítomnost DKD bohužel také významně zvyšuje riziko kardiovaskulární morbidity a mortality i riziko vzniku hypoglykemie. Mějte přehled o definici, epidemiologii, diagnostice, KV riziku a v neposlední řadě také o možnostech léčby chronického onemocnění ledvin. Obsah kurzu se zaměřuje na zásadní výsledky recentních klinických studií CREDENCE a CARMELINA1,2, nefroprotektivitu antidiabetik i na vysvětlení možných mechanismů renoprotektivního působení GLP-1/GLP-1 RA. Dozvíte se, proč jsou preferovány inhibitory SGLT2 bez ohledu na cílové hodnoty kompenzace DM, a mnoho dalšího. Diabetické onemocnění ledvin je důležité řešit u pacientů včas. Seznamte se proto s diagnostikou a řešením DKD. Současná medicína nabízí nefroprotektivní antidiabetika. Mějte o nich přehled! Více přinášíme v novém e-learningovém kurzu Management léčby DM 2. typu s chronickým onemocněním ledvin z pohledu diabetologa. Autorem kurzu je MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

 

Spustit kurz

 

Literatura:

  1. Perkovic V, et al. CREDENCE. NEJM 2019;380:24.
  2. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int 2020;98(4S):S1–S115.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Kazuistika - moderní léčba diabetu
Onemocnění endokrinního systému Intenzifikace léčby dlouhodobě působícím GLP-1 RA - kazuistika pacientky s DM 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Optimalizace dávkování levotyroxinu v různých medicínských situacích
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám