Léčba diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu

Léčba diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu

Datum publikace 18. 10. 2021 Revidováno 20. 09. 2023
Akreditace ČLK: 112978 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit posluchače s principem a možnostmi léčby diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu. Je zřejmé, že dochází k nárůstu incidence diabetu. Až 10 % pacientů je přitom diagnostikováno s diabetem mellitem (DM) 1. typu. Seznamte se proto s pravidly léčby diabetu mellitu prostřednictvím inzulinových analog. K dispozici máme rychlá a ultrarychlá inzulinová analoga. Autor kurzu vysvětluje rozdíly, výhody, nevýhody i zásadní výsledky klinických studií PRONTO T1D a PRONTO T2D.1,2 Zaměříme se na fakta o účinnosti a bezpečnosti ultrarychlého inzulinu a na inzulinovou terapii těhotných. Vysvětlíme si postavení inzulinu v léčbě diabetu, glykemickou kontrolu a její determinující faktory, postprandiální glykemii, probereme rychle působící inzulin aspart i rychle působící formu analoga lispro – ultra rapid lispro (URLi). Zaměříme se na porovnání prandiálních inzulinů, patogenezi a komplikace diabetu nebo na pravidla pro zahájení injekční terapie u DM 2. typu. Na závěr autor shrnuje doporučení pro praxi. Kurz obsahuje také další studijní materiály, jako je desatero pro pacienty a obrázkový kvíz. Seznamte se detailně s terapií DM 1. typu za užití ultrarychle působících inzulinových analog v e-learningovém kurzu na téma Léčba diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu. Autorem kurzu je MUDr. Petr Žák, Ph.D.


Spustit kurz


Zdroje

  1. Klaff L, et al. Diabetes Obes Metab 2020;1–9.
  2. Blevins T, et al. Diabetes Care 2020 Jul 2;dc192550. doi: 10.2337/dc19-255.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám