Léčba diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu

Autor: MUDr. Petr Žák, Ph.D. Garant: MUDr. Petr Žák, Ph.D. Akreditace: ČLK: 104032 ( 2 kredity ) Datum publikace: 18. 10. 2021

Cílem kurzu je seznámit posluchače s principem a možnostmi léčby diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu. Je zřejmé, že dochází k nárůstu incidence diabetu. Až 10 % pacientů je přitom diagnostikováno s diabetem mellitem (DM) 1. typu. Seznamte se proto s pravidly léčby diabetu mellitu prostřednictvím inzulinových analog. K dispozici máme rychlá a ultrarychlá inzulinová analoga. Autor kurzu vysvětluje rozdíly, výhody, nevýhody i zásadní výsledky klinických studií PRONTO T1D a PRONTO T2D.1,2 Zaměříme se na fakta o účinnosti a bezpečnosti ultrarychlého inzulinu a na inzulinovou terapii těhotných. Vysvětlíme si postavení inzulinu v léčbě diabetu, glykemickou kontrolu a její determinující faktory, postprandiální glykemii, probereme rychle působící inzulin aspart i rychle působící formu analoga lispro – ultra rapid lispro (URLi). Zaměříme se na porovnání prandiálních inzulinů, patogenezi a komplikace diabetu nebo na pravidla pro zahájení injekční terapie u DM 2. typu. Na závěr autor shrnuje doporučení pro praxi. Kurz obsahuje také další studijní materiály, jako je desatero pro pacienty a obrázkový kvíz. Seznamte se detailně s terapií DM 1. typu za užití ultrarychle působících inzulinových analog v e-learningovém kurzu na téma Léčba diabetu pomocí ultrarychlého inzulinu. Autorem kurzu je MUDr. Petr Žák, Ph.D.


Spustit kurz


Zdroje

  1. Klaff L, et al. Diabetes Obes Metab 2020;1–9.
  2. Blevins T, et al. Diabetes Care 2020 Jul 2;dc192550. doi: 10.2337/dc19-255.

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Nádorová onemocnění Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám