Léčba bolesti dle doporučení WHO

Autor: doc. MUDr. Jitka Fricová , Ph.D. Garant: doc. MUDr. Jitka Fricová , Ph.D. Akreditace: ČLK: 104504 ( 2 kredity ) Datum publikace: 15. 11. 2021

Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálními možnostmi léčby bolesti dle recentních doporučení WHO. Základní znalost terapie bolesti by měl mít každý lékař. Seznamte se proto nejen s klasifikací a příčinami bolesti, ale především se současnými možnostmi její farmakoterapie. V první části autorka představí typy bolesti, jako jsou akutní, chronická, nádorová, nenádorová bolest a další. Dále se věnuje neurotoxickým účinkům chemoterapie, žebříčku WHO v léčbě nádorové a nenádorové bolesti i vyšetření bolesti včetně měření její intenzity. V další části se pak zaměřuje na racionální léčbu bolesti a na doporučení pro bezpečné užívání nesteroidních antiflogistik (NSA) v klinické praxi. Představíme si přehled léků na bolest, jako jsou analgetika, antipyretika, klasická NSA i kombinace léčiv a jejich dávkování. Studijní materiál obsahuje také praktický návod léčby bolesti dle jednotlivých stupňů bolesti. Závěrečná část přednášky se pak týká problematiky opioidů, jejich rozdělení, klasifikace, zabývá se jejich indikacemi, výhodami a nevýhodami. V závěru kurzu jsou zmíněny metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Kdy použít silné opioidy? A u kterých pacientů indikovat například tapentadol nebo fentanyl? Nejen odpovědi na tyto otázky najdete v e-learningovém kurzu s názvem Léčba bolesti dle doporučení WHO, jehož autorkou je doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Od mírné kognitivní poruchy až po Alzheimerovu nemoc
Onemocnění centrální nervové soustavy Svalová relaxancia a jejich antidota
Onemocnění centrální nervové soustavy Diagnostika a terapie závrativých stavů
(Ménièrův syndrom, tinnitus)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám