Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie

Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie

Datum publikace 01. 11. 2021 Revidováno 09. 11. 2023
Akreditace ČLK: 113915 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou gastrointestinální a hepatální toxicity imunoterapie. V první části se autor zaměřuje zejména na gastrointestinální toxicitu imunoterapie, především na patofyziologii, epidemiologii, rizikové faktory, klinický obraz, diagnostiku a představí rovněž možnosti terapie. Zmíněna jsou doporučení odborných společností. V další části kurzu se autor věnuje hepatální toxicitě z pohledu incidence, diagnostiky, gradingu i terapie. Na závěr je uvedena kazuistika 76leté ženy, které byla indikována systémová imunoterapie. Po čtvrté aplikaci se objevil nežádoucí účinek imunoterapie v podobě průjmu. Seznámíte se s řešením a managementem autoimunitních stavů indukovaných imunoterapií u tohoto konkrétního případu. Je známo, že incidence autoimunitní enterokolitidy (1–25 %) závisí na druhu ICI (checkpoint inhibitoru) a na tom, zda jde o monoterapii, či o kombinovanou imunoterapii. Časné rozpoznání imunitně podmíněných nežádoucích účinků a zahájení adekvátní terapie jsou pro úspěch léčby klíčové. S tímto cílem byl připraven nový e-learningový kurz s názvem Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie. Autorem kurzu je MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám