Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie

Autor: MUDr. Jan Špaček, Ph.D. Garant: MUDr. Jan Špaček, Ph.D. Akreditace: ČLK: 104215 ( 2 kredity ) Datum publikace: 01. 11. 2021

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou gastrointestinální a hepatální toxicity imunoterapie. V první části se autor zaměřuje zejména na gastrointestinální toxicitu imunoterapie, především na patofyziologii, epidemiologii, rizikové faktory, klinický obraz, diagnostiku a představí rovněž možnosti terapie. Zmíněna jsou doporučení odborných společností. V další části kurzu se autor věnuje hepatální toxicitě z pohledu incidence, diagnostiky, gradingu i terapie. Na závěr je uvedena kazuistika 76leté ženy, které byla indikována systémová imunoterapie. Po čtvrté aplikaci se objevil nežádoucí účinek imunoterapie v podobě průjmu. Seznámíte se s řešením a managementem autoimunitních stavů indukovaných imunoterapií u tohoto konkrétního případu. Je známo, že incidence autoimunitní enterokolitidy (1–25 %) závisí na druhu ICI (checkpoint inhibitoru) a na tom, zda jde o monoterapii, či o kombinovanou imunoterapii. Časné rozpoznání imunitně podmíněných nežádoucích účinků a zahájení adekvátní terapie jsou pro úspěch léčby klíčové. S tímto cílem byl připraven nový e-learningový kurz s názvem Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie. Autorem kurzu je MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunitně mediovaná pneumonitida při léčbě checkpoint inhibitory PD-1/PD-L1
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám