CHOPN – současný stav

CHOPN – současný stav

Datum publikace 15. 11. 2021 Revidováno 18. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113488 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuální situací a novými možnostmi v léčbě CHOPN dle nových doporučení GOLD 2021. Počet nemocných s CHOPN neustále narůstá. Je zřejmé, že včasný záchyt nemoci je pro úspěšnou léčbu klíčový. Onemocnění CHOPN je bohužel často diagnostikováno pozdě, protože pacienti své příznaky podceňují. V e-learningovém kurzu autor představuje nejen doporučení GOLD 2021, ale také česká doporučení pro léčbu CHOPN. Obsah kurzu je zacílen na epidemiologii, rizika i hlavní symptomy CHOPN a zejména na jejich význam pro diagnostiku. Dále se zaměříme na management onemocnění, novinky v terapii i na inhalační kortikosteroidy a jejich postavení v léčbě pacientů trpících chronickou obstrukční plicní nemocí. V závěru přednášky pak autor vysvětluje možnosti léčby pomocí lékových kombinací, například LAMA/LABA, a komentuje zásadní výsledky klinických studií AUGMENT a ACLIFORM.1 Seznamte se s pěti kroky v diagnostice, s důležitostí rozlišení jednotlivých fenotypů i se stratifikací pacientů. Mějte přehled o tom, kam směřuje léčba CHOPN v roce 2021 a jaké změny přinášejí doporučení GOLD 2021.

Zdroje:
1. Haley R, Gupta N, Sethi S. Aclidinium bromide and formoterol fumarate for the maintenance treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Expert Rev Clin Pharmacol 2020;13:103–113.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám