Systémové nemoci pojiva mezioborově

Systémové nemoci pojiva mezioborově

Datum publikace 01. 11. 2021 Revidováno 10. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113228 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je představit studentům problematiku systémového onemocnění pojiva pohledem revmatologa, pneumologa a radiologa. Dozvíte se, které zobrazovací metody jsou v praxi nejčastěji používány, probereme jejich výhody i nevýhody. Zaměříme se na hlavní i vedlejší nálezy zjištěné pomocí CT vyšetření – HRCT morfy, na význam skiagramu plic nebo na radiologický popis známek plicní fibrózy. Systémová onemocnění pojiva bývají až v 70 % případů provázena postižením respiračního traktu. Proto je dobré zamyslet se nad problematikou mezioborově. Probereme indikace k vyšetření plic, screening, diagnostiku, časté obtíže a komplikace. Přiblížíme si postižení respiračního traktu u jednotlivých revmatických chorob, jako jsou revmatoidní artritida, lupus, systémové sklerodermie, idiopatické zánětlivé myopatie a mnoho dalších. Budeme se věnovat problematice patogeneze intersticiálního plicního postižení asociovaného s progredující fibrózou. Závěrečná část kurzu přináší velice zajímavou mezioborovou diskusi. Jak rozpoznat intersticiální plicní postižení včas? Co víme o jeho výskytu a příznacích? Odpověď najdete v tomto e-learningovém kurzu, který připravili doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., a MUDr. Eva Kočová, Ph.D.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám