Systémové nemoci pojiva mezioborově

Autor: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., MUDr. Eva Kočová, Ph.D., doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Akreditace: ČLK: 104069 ( 4 kredity ) Datum publikace: 01. 11. 2021

Cílem kurzu je představit studentům problematiku systémového onemocnění pojiva pohledem revmatologa, pneumologa a radiologa. Dozvíte se, které zobrazovací metody jsou v praxi nejčastěji používány, probereme jejich výhody i nevýhody. Zaměříme se na hlavní i vedlejší nálezy zjištěné pomocí CT vyšetření – HRCT morfy, na význam skiagramu plic nebo na radiologický popis známek plicní fibrózy. Systémová onemocnění pojiva bývají až v 70 % případů provázena postižením respiračního traktu. Proto je dobré zamyslet se nad problematikou mezioborově. Probereme indikace k vyšetření plic, screening, diagnostiku, časté obtíže a komplikace. Přiblížíme si postižení respiračního traktu u jednotlivých revmatických chorob, jako jsou revmatoidní artritida, lupus, systémové sklerodermie, idiopatické zánětlivé myopatie a mnoho dalších. Budeme se věnovat problematice patogeneze intersticiálního plicního postižení asociovaného s progredující fibrózou. Závěrečná část kurzu přináší velice zajímavou mezioborovou diskusi. Jak rozpoznat intersticiální plicní postižení včas? Co víme o jeho výskytu a příznacích? Odpověď najdete v tomto e-learningovém kurzu, který připravili doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., a MUDr. Eva Kočová, Ph.D.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Biologická léčba revmatoidní artritidy
Onemocnění pohybového ústrojí Systémová juvenilní idiopatická artritida - časná a cílená léčba
Onemocnění pohybového ústrojí Axiální spondyloartritida - klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostika pro praktické lékaře
Onemocnění respiračního systému Management intersticiálních plicních procesů u systémových onemocnění pojiva – pohled revmatologa
Onemocnění pohybového ústrojí Bezpečnost biologické a cílené léčby
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám