OVARIÁLNÍ KARCINOM terapie II. a vyšší linie

Autor: MUDr. Filip Frühauf, Ph.D. Garant: prof. MUDr. David Cibula, CSc. Akreditace: ČLK: 1137393168 ( 4 kredity )

Cílem tohoto kurzu je posluchače seznámit s terapií recidivujícího ovariálního karcinomu, konkrétně s terapií II. a vyšší linie. V úvodu přednášky se autor věnuje efektu onkologické léčby recidivujícího onemocnění až do V. linie chemoterapie. Dále vysvětluje vliv primárního cytoredukčního výkonu na recidivu onemocnění a možnosti onkologické léčby recidivujícího onemocnění u platina senzitivního i platina rezistentního onemocnění. Postupně se zaměřuje na sekundární cytoredukční chirurgické výkony, chemoterapii, antiangiogenní léčbu, inhibitory PARP – olaparib, niraparib, i rucaparib v kombinaci s bevacizumabem, a dále na možnosti imunoterapie. Studijní materiál přináší také závěry recentních klinických studií, informace o nejčastějších nežádoucích účincích i fatálních nežádoucích účincích a jejich výskytu u konkrétní použité terapie. Zaměříme se také na indikace a dávkování terapie. Dozvíte se o režimech chemoterapie platina rezistentního onemocnění. Terapie recidivujícího ovariálního karcinomu je velmi aktuálním tématem. Mějte proto přehled o režimech terapie, léčebném efektu i její toxicitě. A seznamte se se současnými možnostmi onkologické léčby v e-learningovém kurzu na téma Ovariální karcinom – terapie II. a vyšší linie. Autorem kurzu je MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.


Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám