Ovariální karcinom – terapie II. a vyšší linie

Ovariální karcinom – terapie II. a vyšší linie

Datum publikace 10. 01. 2022 Revidováno 10. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114543 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je posluchače seznámit s terapií recidivujícího ovariálního karcinomu, konkrétně s terapií II. a vyšší linie. V úvodu přednášky se autor věnuje efektu onkologické léčby recidivujícího onemocnění až do V. linie chemoterapie. Dále vysvětluje vliv primárního cytoredukčního výkonu na recidivu onemocnění a možnosti onkologické léčby recidivujícího onemocnění u platina senzitivního i platina rezistentního onemocnění. Postupně se zaměřuje na sekundární cytoredukční chirurgické výkony, chemoterapii, antiangiogenní léčbu, inhibitory PARP – olaparib, niraparib, i rucaparib v kombinaci s bevacizumabem, a dále na možnosti imunoterapie. Studijní materiál přináší také závěry recentních klinických studií, informace o nejčastějších nežádoucích účincích i fatálních nežádoucích účincích a jejich výskytu u konkrétní použité terapie. Zaměříme se také na indikace a dávkování terapie. Dozvíte se o režimech chemoterapie platina rezistentního onemocnění. Terapie recidivujícího ovariálního karcinomu je velmi aktuálním tématem. Mějte proto přehled o režimech terapie, léčebném efektu i její toxicitě. A seznamte se se současnými možnostmi onkologické léčby v e-learningovém kurzu na téma Ovariální karcinom – terapie II. a vyšší linie. Autorem kurzu je MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám