Chronické onemocnění ledvin u pacientů s diabetem a léčba GLP1-RA

Chronické onemocnění ledvin u pacientů s diabetem a léčba GLP1-RA

Datum publikace 18. 01. 2022 Revidováno 18. 01. 2023
Akreditace ČLK: 109692 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit studenty nejen s problematikou chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetem, ale také s přínosy terapie GLP-1 receptorovými agonisty. Postupně si představíme tři kazuistiky z klinické praxe. První z nich popisuje případ 60leté diabetičky 2. typu. Zaměříme se na podiatrickou i diabetickou anamnézu nemocné a rozvahu pro intenzifikaci antidiabetické terapie. Probereme důvody pro léčbu dulaglutidem. Autor se GLP-1 RA věnuje detailně v souvislosti s chronickým onemocněním ledvin. Seznámíte se s benefity této terapie i s aktualizovaným doporučením ADA/EASD. Podíváme se na možné mechanismy renoprotektivního působení GLP-1 a GLP-1 RA. Ve druhé části kurzu si představíme další dva případy, obézního pacienta a nemocného muže se zhoršenou renální funkcí. Závěr kurzu přináší shrnutí tématu a velice zajímavou téměř 20minutovou odbornou diskuzi.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám