Chronické onemocnění ledvin u pacientů s diabetem a léčba GLP-1 RA

Chronické onemocnění ledvin u pacientů s diabetem a léčba GLP-1 RA

Datum publikace 18. 01. 2022 Revidováno 18. 01. 2023
Akreditace ČLK: 109692 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit studenty nejen s problematikou chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetem, ale také s léčbou GLP-1 receptorovými agonisty. Postupně si představíme tři kazuistiky z klinické praxe. První z nich popisuje případ 60leté diabetičky 2. typu. Zaměříme se na podiatrickou i diabetickou anamnézu nemocné a rozvahu pro intenzifikaci antidiabetické terapie. Probereme důvody pro léčbu dulaglutidem. Autor se věnuje možnostem GLP-1 RA terapie v souvislosti s chronickým onemocněním ledvin. Seznámíte se s benefity této terapie i s aktualizovaným doporučením ADA/EASD.1 Podíváme se na možné mechanismy renoprotektivního působení GLP-1 a GLP-1 RA. V druhé části kurzu si představíme dva případy, obézního pacienta a nemocného muže se zhoršenou renální funkcí. V závěru kurzu proběhne velice zajímavá téměř 20minutová odborná diskuze. Co víme o prevenci KV onemocnění a ochraně ledvin u pacientů s diabetem? Kdy a proč u nich volit GLP-1 agonisty? Jak můžeme ovlivnit hmotnost, renální funkce nebo KV riziko? Jaké jsou závěry studie REWIND?2 Odpovědi na tyto otázky i diskuzi odborníků nad současnými možnostmi terapie diabetiků s renálním postižením přinášíme v e-learningovém kurzu Chronické onemocnění ledvin u pacientů s diabetem a léčba GLP-1 RA. Autory kurzu jsou MUDr. Milan Flekač, Ph.D., doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D., a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

 

Spustit kurz

 

Literatura:

  1. Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2020; 43: 487–493.
  2. Gerstein H. C., et al. Lancet 2019; 394: 131–138. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31150-X.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám