Biologická léčba atopické dermatitidy u dětí a mladistvých

Biologická léčba atopické dermatitidy u dětí a mladistvých

Datum publikace 20. 01. 2022 Revidováno 20. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114545 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je posluchače seznámit s problematikou biologické léčby atopické dermatitidy u dětí a mladistvých. Kurz obsahuje dvě videopřednášky. V první z nich si vysvětlíme vznik atopické dermatitidy, etiopatogenezi i vliv genetiky. Probereme bariérovou dysfunkci kůže, stanovení diagnózy i cíle léčby. Seznámíte se s příklady z praxe. Pozornost zaměříme také na komplikace a komorbidity atopické dermatitidy, edukaci pacienta i na zásadní milníky v léčbě. Ve druhé části kurzu se autorka věnuje aktuálním možnostem terapie se zaměřením na biologickou léčbu. Postupně vysvětluje jednotlivé formy AD, kojeneckou, dětskou a AD u dospívajících. Uvádí přehled léčby AD a zmiňuje také hodnocení závažnosti onemocnění. V závěru kurzu se pak zaměřuje především na léčbu mírného, středně těžkého a těžkého ekzému. Detailně se věnuje biologické léčbě, konkrétně účinné látce dupilumab. Součástí kurzu je závěrečné shrnutí pro praxi, desatero a obrázkový kvíz. Je známo, že narůstá kortikofobie. Asi největším problémem je podléčenost pacientů a špatná adherence k léčbě. Přitom včasné zahájení terapie může předejít rozvoji těžkých forem AD a vzniku komorbidit. Seznamte se s tím, kdy indikovat biologickou léčbu, a připomeňte si to nejdůležitější o diagnostice i současných možnostech terapie v novém vzdělávacím kurzu Biologická léčba atopické dermatitidy u dětí a mladistvých. Autorkami kurzu jsou MUDr. Štěpánka Čapková a MUDr. Jana Čadová.


Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám