Inovativní imunoterapie v praxi a často řešené otázky

Autor: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. Garant: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. Akreditace: ČLK: 105091 ( 2 kredity ) Datum publikace: 20. 01. 2022 Datum kontroly aktuálnosti: 20. 01. 2022

Cílem kurzu je seznámit se s nejčastějšími otázkami souvisejícími s inovativní imunoterapií. V první části přednášky se autor zaměřuje na postup před zahájením imunoterapie a představuje doporučení pro sledování pacienta v průběhu léčby. Dozvíte se základní informace o hodnocení výsledků imunoterapie, o možných nežádoucích účincích imunoterapie a jejich řešení. Řekneme si také, kdy je nutné léčbu imunoterapií ukončit. Ve druhé části kurzu autor hovoří o často diskutovaných otázkách, jako je například vliv kortikoidů na účinnost imunoterapie nebo souvislost autoimunitních onemocnění s výskytem nežádoucích účinků. V závěru se zaměříme na to, jak přerušení léčby ovlivňuje účinnost imunoterapie, projdeme doporučení týkající se návratu k léčbě a dotkneme se rovněž tématu vakcinace pacientů léčených imunoterapií. Zmíněna je rovněž problematika imunoterapie a paliativní radioterapie a základní srovnání hodnocení účinnosti dle kritérií RECIST 1.1. a iRECIST. Je zřejmé, že s imunoterapií souvisejí důležité otázky, na které je dobré znát odpověď. Proto si připomeňte, co je to pseudoprogrese a jak ji hodnotit, jak řešit nežádoucí účinky a kdy léčbu ukončit. To vše a mnoho dalšího najdete v e-learningovém kurzu s názvem Inovativní imunoterapie v praxi a často řešené otázky. Autorem kurzu je doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Imunitně mediovaná pneumonitida při léčbě checkpoint inhibitory PD-1/PD-L1
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Inovativní imunoterapie v onkologii Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám