Management kalemie u pacientů se srdečním selháním: Jaká hladina znamená nejlepší prognózu?

Autor: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Akreditace: ČLK: 105052 ( 4 kredity ) Datum publikace: 04. 02. 2022

Cílem kurzu je představit posluchačům problematiku managementu kalemie u pacientů se srdečním selháním s důrazem na otázku, jaká hladina znamená nejlepší prognózu. Studijní materiál přináší fakta o draslíku, jeho metabolismu a funkci v organismu. Autor se v kurzu zaměřuje na srdeční selhání a potenciální faktory ovlivňující hladinu draslíku. Pozornost je věnována hypokalemii i hyperkalemii u nemocných se srdečním selháním. Dozvíte se o klinických příznacích hypokalemie i hyperkalemie a o patofyziologii vzniku arytmií u hypokalemie. V kurzu také načerpáte poznatky o optimální hladině draslíku u těchto pacientů a seznámíte se se strategií udržování optimální kalemie podle současných doporučení ESC.1 Poznejte příčiny, rizika, postup při terapii kalemie i zásadní doporučení pro praxi, které je shrnuto v závěru kurzu. Hodnota kalemie je u pacientů se srdečním selháním naprosto zásadní. Především proto, že je úzce spojena s prognózou. Víte, jaký je vztah kalemie a mortality u pacientů se srdečním selháním?2 Vše podstatné o tomto tématu najdete v novém e-learningovém kurzu, který je nazván Management kalemie u pacientů s chronickým srdečním selháním a jehož autorem je prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se


Zdroje:
1. ESC GUIDELINES. Eur Heart J 2021;42:3599–3726; doi:10.1093/eurheartj/ehab368. 2. Ferreira JP, et al. JACC 2020;75:2836–2850.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Betablokátory v intenzivní medicíně
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám