Virová hepatitida C v kazuistikách

Virová hepatitida C v kazuistikách

Datum publikace 17. 02. 2022 Revidováno 31. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114809 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je přiblížit problematiku virové hepatitidy C (HCV) na typických případech z praxe. Autor kurzu postupně představí tři ilustrační příklady nemocných s HCV. Probereme u nich detailně diagnostiku, efekt terapie a způsob přenosu HCV infekce. Kurz je doplněn i teorií věnovanou obecně rizikovým faktorům přenosu HCV infekce, cestám přenosu u případů HCV infekce vzniklých po roce 1992 a řešení pozdní diagnózy i terapie. V kurzu se dále dozvíte o historii protivirové léčby, kritériu vyléčení infekce i riziku rozvoje hepatocelulárního karcinomu (HCC)1 po dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Závěr kurzu je věnován zamyšlení nad prevalencí nejen perspektivou celosvětového měřítka, ale zejména z pohledu České republiky. Kurz obsahuje doprovodné studijní materiály, jimiž jsou desatero pro pacienty a obrázkový kvíz. Hepatitidu C už umíme vyléčit, avšak screening je stále nedostatečný. Jde o onemocnění, které bývá bezpříznakové a je často diagnostikováno pozdě. Pojďte si proto připomenout praktické informace o rizikových faktorech vzniku a přenosu, diagnostice a možnostech terapie tohoto virového onemocnění v novém e-learningovém kurzu nazvaném Virová hepatitida C v kazuistikách. Autorem kurzu je prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.


Spustit kurz

Zdroje:
1. Ioannou G, et al. J Hepatol 2018;68:25. doi: 10.1016/j.jhep.2018.07.024.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám