Vzácnější nežádoucí účinky imunoterapie: myokardiální a oční toxicita

Autor: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Garant: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 17. 02. 2022

Myokardiální i oční toxicita imunoterapie se vyskytují vzácně, v běžné praxi je ale nutné s nimi počítat. Cílem kurzu je seznámit posluchače s těmito vzácnějšími nežádoucími účinky. První část přednášky je zaměřena na definici myokarditidy, detailní popis myotoxicity spojené s checkpoint inhibitory a na možné rizikové faktory vzniku myokarditidy během imunoterapie. V další části se autor zaměřuje na příznaky myokarditidy, diferenciální diagnózu a parametry pro diagnostiku. Studijní materiál přináší také informace o rozdílech mezi imunitně podmíněnou myokarditidou a myokarditidami z jiných příčin. V kurzu jsou uvedeny také stupně kardiální toxicity a v neposlední řadě možnosti její léčby. Další tematická část kurzu je věnována problematice oční toxicity imunoterapie, která se rovněž vyskytuje relativně vzácně, a jejím symptomům, vyšetření, gradingu a především terapii. V závěru autor shrnuje fakta důležitá pro praxi. I méně časté nežádoucí účinky se mohou při imunoterapii vašich pacientů vyskytnout. Je proto potřeba umět je včas diagnostikovat a léčit. Z tohoto důvodu přinášíme nový e-learningový kurz s názvem Vzácnější nežádoucí účinky imunoterapie: myokardiální a oční toxicita. Autorem kurzu je MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Imunitně mediovaná pneumonitida při léčbě checkpoint inhibitory PD-1/PD-L1
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Inovativní imunoterapie v onkologii Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám