Vzácnější nežádoucí účinky imunoterapie: myokardiální a oční toxicita

Vzácnější nežádoucí účinky imunoterapie: myokardiální a oční toxicita

Datum publikace 17. 02. 2022 Revidováno 31. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114810 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Myokardiální i oční toxicita imunoterapie se vyskytují vzácně, v běžné praxi je ale nutné s nimi počítat. Cílem kurzu je seznámit posluchače s těmito vzácnějšími nežádoucími účinky. První část přednášky je zaměřena na definici myokarditidy, detailní popis myotoxicity spojené s checkpoint inhibitory a na možné rizikové faktory vzniku myokarditidy během imunoterapie. V další části se autor zaměřuje na příznaky myokarditidy, diferenciální diagnózu a parametry pro diagnostiku. Studijní materiál přináší také informace o rozdílech mezi imunitně podmíněnou myokarditidou a myokarditidami z jiných příčin. V kurzu jsou uvedeny také stupně kardiální toxicity a v neposlední řadě možnosti její léčby. Další tematická část kurzu je věnována problematice oční toxicity imunoterapie, která se rovněž vyskytuje relativně vzácně, a jejím symptomům, vyšetření, gradingu a především terapii. V závěru autor shrnuje fakta důležitá pro praxi. I méně časté nežádoucí účinky se mohou při imunoterapii vašich pacientů vyskytnout. Je proto potřeba umět je včas diagnostikovat a léčit. Z tohoto důvodu přinášíme nový e-learningový kurz s názvem Vzácnější nežádoucí účinky imunoterapie: myokardiální a oční toxicita. Autorem kurzu je MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám